Штампати
Одлуке
 

 

 Одлука о поништењу поступка јавне набавке

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

 17.06.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.06.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.05.2024  Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу
 24.05.2024  Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу
 29.05.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.05.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.05.2024  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 08.05.2024  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 30.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.04.2024  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 15.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.04.2024  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 28.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.03.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.02.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.01.2024  Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу
 03.01.2024  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 27.12.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.01.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.01.2024  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.12.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.12.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.12.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.12.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.12.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.11.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.11.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.10.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.09.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.09.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.09.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.09.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.08.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.07.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.07.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.07.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.05.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.05.2023  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 19.04.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.01.2023  Одлука о стављању ван снаге одлуке о додјели уговора другорангираном понуђачу
 10.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.1.2023  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 10.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.01.2023  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.12.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.11.2022  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 17.11.2022  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 07.11.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.11.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.11.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.11.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.11.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.10.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.10.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.10.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.10.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.10.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.09.2022  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 12.09.2022  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 12.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.09.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.08.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 17.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.08.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 15.08.2022  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 16.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.08.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 05.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача - Осигурање имовине (Лот 1.)
 05.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача - Колективно осигурање запослених (Лот 2.)
 08.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.08.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.07.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 19.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.07.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 18.07.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 13.07.2022  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 13.07.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 13.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.07.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 07.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.07.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 28.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 23.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 27.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.06.2022  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 17.06.2022  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 07.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 13.06.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 10.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.06.2022
 03.06.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.05.2022  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 19.04.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.03.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 11.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 11.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 11.02.2022
 10.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 10.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 10.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 04.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 03.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 03.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 03.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 02.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 02.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 02.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 02.02.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 01.02.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.01.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.01.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 31.01.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 26.01.2022  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 20.01.2022  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.12.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.12.2021  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 29.11.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.11.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.11.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.11.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.11.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.10.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.10.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.10.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.09.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.09.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.08.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.07.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.07.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.07.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.07.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.06.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.06.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.06.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.06.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 _;03.06.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.05.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.05.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.05.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.05.2021  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 05.05.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 .;26.04.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.04.2021  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 16.04.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.04.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.04.2021  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 05.04.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.03.2021  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.03.2021  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 24.03.2021  Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу
 16.03.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.03.2021  Одлука о поништењу јавне набавке
 15.03.2021  Одлука о поништењу јавне набавке
 09.03.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.03.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.03.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.02.2021  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 12.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.02.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.02.2021  Одлука о избору најповољниѷ?ег понуђача
 28.01.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.01.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.01.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.01.2021  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 12.01.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.01.2021  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.12.2020 nbsp;Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.1?1.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.12.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
d 30.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.11.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 09.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.11.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 05.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.11.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.10.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.10.2020  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 21.10.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 23.10.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.10.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.10.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.10.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.10.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.09.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.08.2020
 07.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.08.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.07.2020  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 09.07.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 09.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.07.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.06.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 22.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.06.2020  Одлука о додјели уговора другоразредном понуђачу
 11.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.06.2020  Одлука о додјели уговора другоразредном понуђачу
 08.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.06.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.05.2020  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 22.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.05.2020  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 11.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 06.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 04.05.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 29.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 27.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 28.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa у поступку директног споразума
 24.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 27.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 23.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 07.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 01.04.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 30.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 25.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.03.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 27.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 21.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 21.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 09.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 21.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 10.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 11.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 27.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 21.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 21.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 09.03.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 21.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 20.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 10.03.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 05.03.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 03.03.2020  Одлука о додјели уговора
 03.03.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 02.03.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 28.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 28.02.2020 nbsp;Одлука о избору најповољнијег добављача
 27.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 28.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 28.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 26.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 21.02.2020  Одлука о избору најповољн?јег добављача
 21.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 20.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 20.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 20.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 20.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 20.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 24.02.2020  Одлука о избору најповољнијег добављача
 20.02.2020  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 18.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 11.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.02.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.02.2020  Одлука о додјели уговора
 05.02.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 31.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.01.2020  Одлука о додјели уговора
 03.02.2020  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 27.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.01.2020  Одлука о додјели уговора
 22.01.2020  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 20.01.2020  Одлука о додјели уговора
 20.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.01.2020  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 20.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 18.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 16.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 17.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 12.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 18.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.12.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.11.2019  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 26.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.11.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.10.2019  Одлука о избору ?ајповољнијег понуђача
 23.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.10.2019  Одлука о додјели уговора за набавку поштанских услуга
 21.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.10.2019  Поништење поступка јавне набавке
 08.10.2019  Додјела уговора другорангираном понуђачу
 11.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.10.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.09.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.08.2019  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 30.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.08.2019  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 27.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.08.2019  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 31.07.2019  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 01.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.07.2019  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 01.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.08.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.07.2019  Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу
 17.07.2019  Одл?ка о додјели уговора другорангираном понуђачу
 17.07.2019  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 10.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.07.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.06.2019  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 19.06.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.06.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.06.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.06.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.06.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.05.2019  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 28.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.05.2019  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 27.05.2019  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 17.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.05.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.04.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.03.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.02.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.02.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.02.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.02.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.01.2019  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.12.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.12.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.12.2018  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу и стављању ван снаге одлуке о избору најповољнијег понуђача
 04.12.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.12.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.12.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.11.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.11.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.11.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.11.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.10.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.10.2018  Одлука о додјели уговора за набавку поштанских услуга
 19.10.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 18.10.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 15.10.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 15.10.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 12.10.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 12.10.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 01.10.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 25.09.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 25.09.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 18.09.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 18.09.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 18.09.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 17.09.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 13.09.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 11.09.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 31.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 22.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 21.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 20.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 17.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 15.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 16.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 16.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 16.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 16.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 16.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 26.08.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 26.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 26.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 25.07.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 20.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 20.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 20.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 20.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 12.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 03.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 03.07.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 25.06.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 21.06.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 11.06.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 13.06.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 28.05.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 04.06.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 04.06.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 01.06.2018  Одлука о додјели уговора
 31.05.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 25.05.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 25.05.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.05.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку директног споразума
 15.05.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.04.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.04.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.03.2018  Одлука о додјели уговора трећеразредном понуђачу
 05.03.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.02.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.02.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.02.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.02.2018  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 07.02.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.02.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.01.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 29.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.01.2018  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 25.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.01.2018  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.12.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.11.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.11.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.11.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 24.11.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 24.11.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.11.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.11.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.11.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.10.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.10.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.10.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.10.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.10.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 29.09.2017  Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу и стављању ван снаге одлуке о избору најповољнијег понуђача
 26.09.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 19.09.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 19.09.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 21.09.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.09.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.09.2017  Одлука о стављању ван снаге одлуке о избору најповољнијег понуђача
 07.09.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.09.2017  Одлука о обустави поступка јавних набавки
 30.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.08.2017  Одлука о обустави јавних набавки
 04.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 02.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.08.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 20.07.2017  Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 14.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.07.2017  Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 12.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.07.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 07.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.06.2017  Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.06.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2017 Одлука о отказивању поступка јавне набавке
 24.03.2017 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 24.03.2017 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 24.03.2017 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 10.03.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.03.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 10.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.01.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.01.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 26.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.12.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 12.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.11.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 05.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 18.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.10.2016 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
 07.10.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 07.10.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 07.10.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 11.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 27.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 23.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 16.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 30.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 06.09.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 02.09.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 15.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 25.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.07.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 21.07.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 29.06.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.06.2016 Одлука о одгађању наставка поступка јавне набавке
 22.06.2016 Одлука о одгађању наставка поступка јавне набавке
 20.06.2016 Одлука о одгађању наставка поступка јавне набавке
 13.06.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 13.06.2016 Одлука о обустави поступка набавке
 08.06.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 31.05.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.04.2016 Одлука о стављању ван снаге одлуке о избору најпов. понуђача
 03.05.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 22.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.03.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.02.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.02.2016 Одлука о избору најповољ?ијег понуђача
 24.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 28.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 17.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.11.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 04.11.2015 Одлука о поништењу поступка јавних набавки
 02.11.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 09.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.09.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.09.2015 Одлука о поништењу поступка јавних набавки
 24.08.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.08.2015 Одлука о поништењу поступка јавних набавки
 24.07.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.07.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђачa