Штампати
План јавних набавки за 2024. годину
Датум: 25.04.2024

 

 19.04.2024   План набавки за 2024. годину
 22.01.2024   Привремени план набавки за период 01.01.2024-30.04.2024.