Штампати
План јавних набавки за 2021. годину
Датум: 13.05.2021

 

 17.12.2021   IV допуна Плана набавки за 2021. годину
 03.11.2021   III допуна Плана набавки за 2021. годину
 11.08.2021   II измјена и допуна Плана набавки за 2021. годину
 13.05.2021   I измјена Плана набавки за 2021. годину
 26.03.2021   План набавки за 2021. годину
 27.01.2021   Измјене "Привременог плана јавних набавки I за 2021. годину "ЈП Путеви РС" БЛ"
 30.12.2021   Привремени План јавних набавки ЈП "Путеви РС" за 2021. годину