Штампати
Информације
Датум: 19.04.2021
 
 15.12.2023 Јавни позив за куповину пословног простора
 05.12.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 02.12.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 01.12.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 20.10.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 13.10.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 06.07.2022 Јавни позив за прикупљање понуда за закуп просторија
 30.05.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 26.05.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 27.04.2022 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 15.10.2021 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 23.09.2021 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 19.04.2021 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 05.04.2021 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 18.02.2021 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 03.02.2021 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 31.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 31.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 30.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 30.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 29.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 21.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 15.12.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 23.11.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 11.11.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 04.09.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 06.07.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 02.04.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 27.02.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 21.01.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 20.01.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 17.01.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 10.01.2020 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 25.12.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 24.09.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 04.09.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 26.08.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 01.07.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 17.06.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 26.02.2019 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 13.12.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 13.12.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 12.12.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 12.12.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 01.10.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 01.10.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 11.07.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 10.07.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 04.06.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 25.05.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 24.05.2018 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 11.09.2017 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 06.03.2017 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 01.02.2017 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
 24.01.2017 Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења