Штампати
Захтјеви за службу заштите
Датум: 09.08.2019
 
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за локацију и изградњу пословног објекта аутопраоне
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за доградњу станице за снабдјевање горивом
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за локацију и изградњу стабилног постројења за резање дрвене грађе са прикључком
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за локацију и изградњу комерцијалних објеката
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за локацију и изградњу станице за снабдјевање горивом
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за привремену локацију и изградњу монтажно демонтажног објекта (киоск)
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за изградњу паркинг простора са прикључком на маг./рег. пут за израђен угоститељски/привредни објекат
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за полагање инфраструктурних водова, кроз труп пута и путне објекте
 09.08.2019  Захтјев за постављање реклама и других натписа поред магистралних/регионалних путева
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за прелаз далековода изнад пута/полагање инфраструктурних водова паралелно са осовином пута/подбушење
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за локацију и изградњу прикључка на магистрални/регионални пут
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за проширење или доградњу комерцијалних објеката
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности на изведено стање за пословне објекте које користе земљиште и прикључак на маг./рег. пут
 09.08.2019  Захтјев за издавање локације за постављање штанда за продају сезонског воћа
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за остале дјелатности које користе земљиште и прикључак на маг./рег. пут
 09.08.2019  Захтјев за издавање сагласности за прикључак на маг./рег. пут