Штампати
Измјештање билбоарда са путева у Републици Српској
Датум: 20.06.2008

Према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (''Службени гласник БиХ'', БР. 06/06) билборди и други рекламни панои морају бити одмакнути од ивице коловоза 10 m на регионалним путевима и 12 m на магистралним путевима. Правилник о постављању реклама који се још увијек примјуењује у РС је из 1974. године и Јавно предузеће ‘’Путеви Републике Српске’’ урадило је нови Правилник који ће, између осталог, уредити: величину и облик билборда, да ли су једностане или двостране рекламе, и слично.

Највише постављених билборда је постављено уз магистралне и регионалне путеве без потребних сагласности, те је Јавно предузеће ‘’Путеви Републике Српске’’ у сарадњи са Републичком саобраћајном инспекцијом покренуло активности на уклањању нелегално постављених билборда и рекламних паноа. Тренутно највише нелегално постављених билборда има уз магистрални пут М16, од граничног прелаза у Градишци до улаза у Бањалуку.

Акција уклањања нелегално постављених билборда почела је 31.03.2008. године када су издата прва рјешења републичког инспектора да се сви бесправно постављени билборди у року од 90 дана уклоне. Власницима билборда остављена је могућност да сами уклоне бесправно постављене билборде или да поднесу захтјев за њихову легализацију. Власници билборда који имају уредне папире, али билбодри нису постављени на раздаљини која је прописана Законом, након истека уговора, њима ће се понудити нови уговори у којима ће бити прецизирана удаљеност билборда од ивице пута на коју ће билборди морати бити постављени.