Штампати
Започета санација клизишта „Калата“ на магистралном путу М-4 дионица 9 Приједор-Козарац
Датум: 28.05.2020

Увођењем извођача радова, предузеће „Приједорпутеви“, а.д. Приједор, јуче 28.05.2020. у Приједору започет пројекат Санација клизишта на магистралном путу М-4, дионица 9, Приједор-Козарац, „Калата“.

Уговорена вриједност овог пројекта је 152.326,49 КМ са ПДВ-ом, што ће се у потпуности финансирати из средстава Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.

Планирани временски рок за завршетак радова је 90 календарских дана, који су јучерашњим увођењем извођача, почели да теку.

Низ је мјера које се у оквиру овог пројекта планирају извести у циљу санације предметног клизишта. Радиће се на рјешавању лоше одводње, која је и довела до активирања истог, изградња потпорне конструкције, у виду порпорног бетонског зида који ће стабилизовати клизиште, те изградња потпуно нове коловозне конструкције.

Пројекат за све наведено урадио је Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука.