Штампати
Потписан Меморандум о разумјевању
Датум: 26.12.2019

Ненад Нешић, вршилац дужности директора Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука састао се данас, 26.12.2019. године,  са представницима компаније 'China Railway 14th Bureau Group Co.' LTD (CRCC14) из Народне Републике Кине, са којима је  потписан Меморандум о  разумјевању. Циљ потписивања Меморандума је да се ради на размјени информација и дефинишу принципи пословне сарадње који се односе на пројектовање, изградњу и финансирање ''Пројекта реконструкције и рехабилитације путне мреже у Републици Српској''. 
 
Предвиђено је да се у наредне три године изврши реконструкција и рехабилитација свих магистралних и регионалних путева првог и другог реда. За овај пројекат планирана су укупна финансијска средства у износу од 300 милиона еура на бази кредитног задужења са роком отплате од 15 година и повољном каматном стопом, уз грејс период од 3 године. 
 
На састанку је договорено да се у наредном периоду окончају све активности предвиђене Меморандумом о разумјевању, како би се створили услови да се  15.04.2020. године у Кини потпише Уговор којим ће започети реализација ''Пројекта реконструкције и рехабилитације путне мреже у Републици Српској''.