Штампати
Санација клизишта на регионалном путу Р458, Површице-Лопаре
Датум: 10.12.2019

Увођењем извођача радова предузећа ''Бијељинапут'' а.д. Бијељина, од стране надлежних инжењера Јавног предузећа „Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука, у петак, 06.12.2019. године званично је започела санација клизишта на регионалном путу Р-458, дионица бр. 708, Површнице-Лопаре, на локалитету клизишта  у мјесту Веселиновац. 
 
Вриједност радова је 312.975,44 КМ. Иако је пројектна документација за санацију клизишта израђена у оквиру “FERP” пројекта („Хитни пројекат опоравка од поплава“), који је финансиран из кредитних средстава Свјетске банке, због недовољног буџета у оквиру тог пројекта, санација предметног клизишта финансираће се искључиво из средстава ЈП „Путеви Републике Српске“.
 
Овим пројектом предвиђено је рјешавање лоше одводње која је и довела до активирања клизишта, изградњом новог система за одводњу воде у поменутој зони, и то: изградњом бетонских канала за прикупљање и одвод површинске воде, до новог пропуста, изградњу три нова цјеваста пропуста, израду дренаже за прикупљање подземне воде, те изградњу потпуно нове коловозне конструкције.
 
Поред санације овог клизишта, из средстава ЈП „Путеви Републике Српске“ ће се у наредном периоду на подручју општине Лопаре финансирати и санације осталих клизишта, на 9 различитих локација на регионалном путу Р-456; једна локација на дионици Прибој 2 –Лопаре, двије локације на дионици Лопаре-Мачковац и 6 локација на дионици Мачковац- Припери. Вриједност цјелокупне инвестиције износи  401.458,85 КМ.