Штампати
Унапријеђењe у области саобраћајне сигнализације и опреме пута
Датум: 29.06.2016

Јавно предузеће ‘’Путеви Републике Српске’’ д.о.о. Бања Лука је, пратећи најновија достигнућа у области саобраћајне сигнализације и опреме пута, изразило опредјељеност ка даљем унапријеђењу овог сегмента путне привреде. С тим у вези усвојена су три кључна документа која ће омогућити даљи развој вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и заштитних одбојних ограда у Републици Српској, а то су:

  • Техничко упутство о примјени квалитативних својстава вертикалне саобраћајне сигнализације на путној мрежи којом управља јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' д.о.о.''; *
  • Техничко упутство о примјени квалитативних својстава хоризонталне саобраћајне сигнализације на путној мрежи којом управља јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' д.о.о.''; *
  • Техничко упутство о примјени квалитативних својстава заштитне одбојне ограде на путној мрежи којом управља јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' д.о.о.''. *
Ова документа имају за циљ подизање квалитета вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и заштитних одбојних ограда кроз изражавање минималних техничких услова прописаних од стране Ј.П. ‘’Путеви РС’’ за израду и уградњу сваког од посматраних елемената. Оваквим приступом, поред подизања квалитета, Ј.П. ‘’Путеви РС’’ покушава да достигне и пријеко потребну једнообразност која би довела до поједностављења учешћа у саобраћају, која је свим учесницима у саобраћају, као сложеном процесу, пријеко потребна.
 
Крајњи резултат који Ј.П. ‘’Путеви РС’’ очекују јесте побољшање стања безбједности саобраћаја на путевима који су у надлежности Ј.П. ‘’Путеви РС’’, кроз уочљивију, јаснију и једнообразну вертикалну и хоризонталну саобраћајну сигнализацију те квалитетнију и адекватнију заштитну одбојну ограду, као битног елемента пасивне безбједности.
 
С тим у вези желимо да нагласимо да је Ј.П. ‘’Путеви РС’’ набавило и уређаје за мјерење одређених квалитативних параметара вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације што ће ова упутства учинити проводљивим, а у плану је и усавршавање овог процеса који ће довести до континуираног праћења квалитета испоручене и уграђене вертикалне и израђене хоризонталне саобраћајне сигнализације.’’
 
Техничка упутства можете преузети на "БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА > Сигнализација и опрема пута"