Штампати
Почела изградња моста преко ријеке Укрине у Драгаловцима (Кулаши)
Датум: 17.08.2015

Увођењем извођача, предузеће ''Приједорпутеви'' а.д. Приједор у посао, званично су почели радови на изградњи  моста (бр.550) преко ријеке Укрине у Драгаловцима (Кулаши) на регионалном путу Р-474, дионица Горња Вијака 2 – Разбој , општина Станари.

Постојећа конструкција моста датира из 1950-тих година. Налази се на ушћу Мале Укрине у Велику Укрину, те иза моста настаје Укрина. Мост се положајно налази на неповољном мјесту на траси пута и представља „црну тачку”. Улазна кривина на мост из правца Драгаловаца је радијуса Р=30-40м. Осим тога, дошло је до појаве попречних пукотина дуж цијеле плоче коловоза, те је из тих разлога извршена обустава саобраћаја преко моста за возила укупне тежине преко 5 тона. Постојећи мост осим што нема задовољавајућу носивост, нема задовољавајуће елементе. Ширина коловоза је 4м, те је мост предвиђен за једносмјерни саобраћај.

Нови мост је потребно уклопити у нову трасу пута, а која има сљедеће елементе:
  • Ширина саобраћајнице ш=5,50 м  ( 2 * 2,75 м )
  • Ширина банкине б=1,00 м
Мост је планиран као спрегнута конструкција са челичним гредним носачима и армирано-бетонском (АБ) плочом. Дебљина плоче је 30 цм. Мост је укупне дужине 81,18 м и има три распона система проста греда укупних дужина 27,08+27,02+27,08 м = 81,18 м. У попречном пресјеку се налазе 2 главна носача.. 
 
Пјешачке стазе су ширине 80цм и посједују пад од 1% ка огради моста. Одвојени су од коловоза ивичњацима. Ограда моста је укупне ширине 25 цм, а висина 100 цм.
 
Положај новог моста омогућава одржавање редовног саобраћаја преко постојећег моста до једене одређене фазе изградње новопројектованог моста. Та фаза је почетак радова на изради обалног стуба С1, а гдје се мора уклонити дио постојећег моста и он престаје бити употребљив за одвијање безбједног саобраћаја преко њега. Тада је потребно сав саобраћај пребацити на низводни мост у насељу Брестово који се налази на локалном путу. Елаборат о измјени режима саобраћаја је обавеза уговореног извођача радова, а на исти мора добити сагласност Министарства саобраћаја и веза. Уговорени извођач радова је у обавези да одржава обилазницу у стању за безбједно одвијање саобраћаја.
 
Уговор са извођачем радова „Приједорпутеви″ а.д. Приједор је потписан је на уговорену вриједност од 1.147.116,33 КМ са ПДВ-ом. Уговорени рок извођења радова је 6 мјесеци. Стручно – технички надзор  обављаће предузеће „Инкопром″ Бања Лука.
 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске  издало је дана 18.03.2015. под бр.15.03-360-71/11 ( наш број 02-03-ГП-1243/13 од 20.03.2015.г.) грађевинску дозволу за изградњу саобраћајнице и моста преко ријеке Укрине у Кулашима.