Штампати
Састанак о зимској сезони одржавања путне мреже РС за 2013/2014
Датум: 04.11.2013

Данас је у просторијама Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' одржан састанак о предстојећем одржавању путне мреже магистралних и регионалних путева у Републици Српској у зимској сезони 2013/2014 години. Састанку су присуствовали представници Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'', директори и представници предузећа за одржавање путева, представнци Министарства саобраћаја и веза, МУП-а РС, Републичке саобраћајне инспекције, Републичке управе за цивилне заштите РС, Хидрометеоролошког завода РС и надзорних инжењера. 
 
Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' спремно је за предстојеће зимско одржавање путне мреже Републике Српске. Путна мрежа магистралних и регионалних путева дуга је 4.128 километара, а за зимску службу 2013/2014 спремно је 50 пунктова зимске службе, 25413 индустријске соли за посипање путева и 80515 тона абразивног материјала.
 
У циљу што ефикаснијег дјеловања зимске службе и стварања што повољнијих услова за одвијање саобраћаја у зимском периоду, путна мрежа магистралних и регионалних путева у Републици Српској подијељена је на 12 области, које према уговорима одржавају специјализована предузећа за одржавање путева. 
 
Према Правилнику о одржавању јавних путева и објеката (''Службени гласник РС'', бр.23/05), зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године, с тим да зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза тај период зимског одржавања може почети прије, односно, завршити касније.
 
Путеви су за зимско одржавање подијељени по приоритетима, који се одређују према слиједећим критеријумима: 
 • просјечан годишњи дневни саобраћај; 
 • ранг пута према постојећој класификацији; 
 • посебан значај пута у региону; 
 • захтјевани ниво стандарда зимског одржавања. 
Правилник о одржавању јавних путева и објеката предвидио је да се на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу  обезбјеђују приоритети за обезбјеђење проходности путева, и то:
 • на путевима првог приоритета не смије бити прекида саобраћаја;
 • на путевима другог приоритета може доћи до прекида саобраћаја само у вријеме уклањања сметњи, али не дуже од шест часова у току 24 часа; 
 • на путевима трећег приоритета , проходност се успоставља након престанка падавина, а најкасније у року од 72 сата;
 • на осталим путевима проходност саобраћаја се обезбјеђује зависно од потреба и расположивих капацитета.
У вријеме зимског одржавања путне мреже организована су дежурства екипа за одржавање путева, а приправност је подијељена на два степена и зависи од најављених временских прилика. 
Пред почетак зимске сезоне усваја се ''План зимске службе'' којим је обухваћено слиједеће: 
 1. путна мрежа сваке области подјељена је према приоритетима одржавања;
 2. територијалну организацију пунктова зимске службе и начин комуникације са осталим учесницима у зимском одржавању путева;
 3. предвиђа потребан број механизације, радне снаге и абразивног материјала;
 4. даје оквирну процјену трошкова зимског одржавања.
На цијелокупној мрежи магистралних и регионалних путева Планом  зимске службе за 2013/2014 предвиђено је укупно 50 пунктова зимске службе. Дужност предузећа за одржавање путева је да на пунктовима зимске службе успостави оптималну организацију (материјали, механизација и транспортна средства, машинисти, возачи, радници и др.) да би у сваком моменту у току 24 часа могао оперативно да приступи извршењу послова зимске службе, а такође, дужност је да у току зимске службе организује рад и дежурство механизације и радника у току сва 24 часа. 
 
За проходност путне мреже магистралних и регионалних путева Републике Српске у зимској сезони 2013/2014 биће  ангажована  145 возила тј. камиона са утоварним и вучним посипачем, 94 машине (грејдер, улт, булдозер, утоваривач).
 
Према уговорима са предузећима за одржавање путева, сва предузећа дужна су сама са обезбједе абразивни материјал и сол за безбједно одвијање саобраћаја на магистралној и регионалној путној мрежи РС.  
 
Са почетком зимске сезоне, од 15. новембра, за све учеснике у саобраћају обавезна је употреба зимске опреме и ланаца на моторним возилима. Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' упозорава возаче да вожњу прилагоде условима на путевима и да обавезно обезбједе и користе зимску опрему на својим моторним возилима. 
 
Учесници састанка истакли су и проблем поштовања саобраћајне сигнализације и начину вожње у зимским условима. Неопходно је апеловати на све учеснике у саобраћају да нарочито у зимским условима морају поштовати саобраћајну сигнализацију и вожњу прилагодити условима на путевима.