Штампати
Пуштен у рад семафор-трептач у Драгочају на М4, Бањалука-Приједор
Датум: 15.02.2013

Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' је дана 10.02.2013. године у рад пустило инсталирану свјетлосну саобраћајну сигнализацију на магистралном путу М4, дионица Ивањска-Шарговац, у зони обиљеженог пјешачког прелаза на стационажи 9+853 (Драгочај).

Ради се о пројекту који је садржавао уградњу нове вертикалне саобраћајне сигнализације, те израду нових ознака на коловозу, уградњу и пуштање у рад одређене свјетлосне саобраћајне сигнализације (два семафорска трептача, два двострана просвјетљена свјетлосна саобраћајна знака ''обиљежени пјешачки прелаз'', те два рефлекторска расвјетна тијела).
 
У складу са показатељима стања безбједности саобраћаја, раскрсница магистралног пута М4 са локалним саобраћајницама посматрана je као ризично мјесто, са интензивним саобраћајним токовима, неповољним карактеристикама прикључних саобраћајница, и изразито мјешовитим саобраћајем, при чему су пјешаци, a нарочито дјеца школског узраста, идентификовани као угрожена категорија учесника у саобраћају. За разлику од претходног стања, пројектом је било предвиђено појачање вертикалне саобраћајне сигнализације, са поступним смањењем максимално допуштене брзине кретања на 40 km/h, додатном хоризонталном саобраћајном сигнализацијом како би се, већ у зони од по 150 метара од обиљеженог пјешачког прелаза, информисали возачи моторних возила о близини обиљеженог пјешачког прелаза са могућом појавом дјеце школског узраста, те свјетлосна саобраћајна сигнализација која ће дати додатна обавјештења и упозорења возачима, о могућој појави пјешака, нарочито у условима смањене видљивости, што је чест случај на наведеном укрштању.
 
Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' изражава наду да ће се стање безбједности саобраћаја пуштањем у рад свјетлосне саобраћајне сигнализације у будућности побољшати, те да се на наведеној микролокацији неће више догађати трагичне саобраћајне незгоде са посљедицама по пјешаке, као најугроженијe групe учесника у саобраћају.
 
Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' ће, окончањем пројекта, наставити активности праћења стања безбједности саобраћаја, али ипак наглашава да је на самим учесницима у саобраћају одлука у којој мјери ће се придржавати порука пренесених путем саобраћајне сигнализације. Са тим у вези, Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' и даље очекује да и други субјекти, а поготово радници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, дају допринос, у оквиру својих надлежности, да се стање безбједности саобраћаја на предметној локацији доведе у прихватљиво стање.