Штампати
Пројекат изградње кружне раскрснице магистралних путева М14.1 и М16.1 у Дервенти
Датум: 02.11.2012

Јавно предузеће ‘’Путеви Републике Српске’’ инвестираће изградњу кружне раскрснице у Дервенти  на раскршћу магистралних путева М14.1 и М16.1.

Према пројекту, будућа кружна раскрсница имаће два кружна прстена чији је централни радијус 13,5 метара, а укупна ширина оба кружна прстена 8,5 метара. 
 
Пјешачке стазе предвиђене су на свим краковима са силазима за инвалидна лица и бицикле, а без прикључака локалних саобраћајница у пројектнованом дијелу кружног раскршћа. 
 
У склопу пројекта предвиђено је да се уради и расвјета раскрснице са 17 стубних мјеста.  
 
Пројектну документацију кружне раскрснице на раскршћу М14.1 и М 16.1 урадио је ''ИГ'' Бања Лука. Након проведене тендерске процедуре за најповољнијег извођача радова изабрано је предузеће ''Геокоп'' Дервента. 
 
За овај пројекат утврђен је општи интерес, а Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' тренутно ради на прикупљању неопходних сагласности за грађење, након чега ће извођач радова бити званично уведен у посао. Предузеће ''Геокоп'' тренутно изводи припремне радове.
 
Уговорена вриједност инвестиције изградње кружне раскрснице у Дервенти је 366.000 КМ како је и предвиђено ''Планом пословања ЈП 'Путеви РС' за 2012. годину''.
 
Изградњом кружне раскрснице на раскршћу магистралних путева М14.1 и М16.1 биће знатно побољшан проток саобраћаја, те побољшана безбједност саобраћаја и свих учесника у саобраћају, јер је на том дијелу изузетно велики проток саобраћаја с обзиром да се укрштају два магистрална путна правца са локалним саобраћајница.