Штампати
Трајно рјешење клизишта Чемерно
Датум: 05.06.2012

Прва дионица од мјеста Врба до одвајања за превој Чемерно у дужини од 634,36м  у потпуности је завршена и пуштена у саобраћај.

Друга дионица од одвајања за превој Чемерно до улазног  портала тунела Чемерно дужине 1039 метара такође је у потпуности завршена осим хабајућег слоја асфалта, одбојне ограде, хоризонталне и вертикалне сигнализације. На овој дионици завршен и пројектом предвиђени мост ''Хрштица'' дужине Л=22,40 м.
 
Тунел Чемерно пробијен је у укупној дужини од 2.109 м 30.10.2011. године. У склопу радова на тунелском ископу ради се на примарном осигурању (подграда) тунела.Радови на изради репрофилације,израде хидроизолације и облоге су у току са улазне стране из правца Гацког. Радови по овим позицијама почели су 22.04.2012.године и до данас је урађена облога са свим потребним предрадњама на дужини од 394 м што је дневно напредовање од око 9,0 м.Радови на излазној страни су такође у поодмаклој фази и до сада је зацијевљен ''Ждралов поток'' како би се могло напредовати и са излазне стране тунела и монтажа оплате је у завршној фази и очекује се да се крене са бетонирањем најдаље за седам дана. Тако ће се израда облоге одвијати са обе стране тунела ''Чемерно'' а самим тим и убрзати израда исте. Са израдом облоге раде се сви неопходни преостали радови од бетонирања темеља до полагања дренажних цијеви.
 
Почели су радови на трећој дионици од излазног портала тунела ''Чемерно'' до улазног портала тунела ''Сурдуп'' у дужини од 796 м. На овој дионици након радова на зацјевљењу ''Ждраловог потока'' створени су услови за почетак ископа односно засјека на траси. 
 
Тунел Сурдуп пробијен је у укупној дужини 13.04.2012. године.  Тренутно се ради  на уређењу предусјека са обе стране.
 
Радови  на четвртој дионици од излазног портала тунела ''Сурдуп'' до краја моста ''Трнова Лука'' подразумјевају слиједеће радове: радови на траси која је у засјеку  што подразумијева ископ материјала са утоваром и транспортом, израду насипа, уређење косина засјека, израда подриголских дренажа и осигурање ножице насипа сходно накнадно урађеном геотехничком елаборату. Такође, приступило се изради потпорних зидова због стабилизације косина засјека, као и израде дренаже у засјецима.
 
Мост ''Трнова Лука'' дужине л= 408 м и висине стубова до 47 метара завршен је у цјелости.
 
Пета дионица обухвата радове од краја моста ''Трнова Лука'' до уклапања са постојећим путем за Фочу у дужини од л=760 . Траса пута  у потпуности је завршена на дужини од 650 м на нивоу БНС-а (битуменизирајући асфалтни слој).