Штампати
Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама
Датум: 27.12.2019
 
За 2019. годину  
Периодични систематски преглед запослених, референца 125/19
Измијењени позив з достављање понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке имају Услуге из Анекса II, Адвокатске услуге, референца 022/19
Одлука о одгађању поступка јавне набавке до доношења одлуке по жалби, референца 022/19
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке имају услуге из Анекса II. дио Б  Закона о јавним набавкама "Адвокатске услуге", референца 022/19
   
За 2018. годину  
Позив на доставу понуда "Периодичног систематског прегледа запослених", референца 145/18
   
За 2017. годину  
Позив на доставу понуда "Периодичног систематског прегледа запослених", референца 068/17
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 008/17
   
За 2016. годину  
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 054/16
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 031/16
   
За 2015. годину  
 :Оригинални документ можете преузети овдје