Штампати
Уредбе
Уредба о висини накнаде за коришћење путног земљишта - (Службени гласник РС 59/15)
Уредба о регулисању висине накнаде за ванредне превозе на путевима у РС
Уредба о висини накнаде за прикључивање на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута  - (Службени гласник РС 93/15)
Уредба о висини накнаде за постављање и одржавање објеката, опреме и инсталације које се налазе у трупу, путном појасу и заштитном појасу пута  - (Службени гласник РС 93/15)
Уредба о накнадама за постављање натписа у заштитном појасу јавних путева  - (Службени гласник РС 52/14)
Уредба о регулисању висине накнаде за превозе на путевима у РС