Штампати
Организација
Датум: 27.07.2016
Управа ЈП "Путеви РС"
 
в.д. директор: Ненад Нешић, дипл. правник
извршни директор за правне послове: Живодар Босанчић, дипл. правник
в.д. извршни директор за економско финанансијске послове: Љиљана Деспотовић, дипл. економиста
в.д. извршни директор за техничке послове: Душко Гојић, дипл. технолог
 
 
Шематски приказ организационе структуре ЈП "Путеви РС" приказан је на слици доле: