Штампати
Организација
Датум: 27.11.2018
Управа ЈП "Путеви РС"
 
в.д. директор: Ненад Нешић, дипл. правник
в.д. извршни директор за правне послове: Велимир Везмар, дипл. правник
в.д. извршни директор за економско финанансијске послове: Жељко Ћулум, дипл. економиста
в.д. извршни директор за техничке послове: Душко Гојић, дипл. технолог
 
 
Шематски приказ организационе структуре ЈП "Путеви РС" приказан је на слици доле: